Impressum

Door het verkrijgen van toegang tot de Internetpagina's van Lödige en/of dochtermaatschappijen (hierna te noemen: "Lödige") op het adres www.lodige.com of één van haar vervolgpagina's (hierna te noemen: " de Pagina"), stemt u in met de volgende voorwaarden. U dient deze pagina niet te bezoeken wanneer u niet instemt met alle volgende voorwaarden.

In acht name

Met inachtneming van de voorwaarden die hier zijn uiteengezet en van alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving kent Lödige u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht toe om toegang te verkrijgen tot de Pagina en het materiaal dat er op staat, deze te gebruiken en af te beelden, dit echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Deze machtiging houdt geen overdracht van enig eigendomsrecht in met betrekking tot de Pagina en het materiaal dat er op staat en de volgende beperkingen zijn er op van toepassing:

  • u dient alle berichten van auteursrecht en andere berichten met betrekking tot eigendom van Lödige op alle kopieën van de Pagina en het materiaal te handhaven; en
  • het is u niet toegestaan om de Pagina of het materiaal op enige wijze te veranderen, te verspreiden, over te brengen of op te slaan of de Pagina en het materiaal voor enig publiekelijk doel te reproduceren of publiekelijk te vertonen of anderszins te gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze voorwaarden.

Wijziging van de Pagina

Lödige behoudt zich het recht voor om deze Site te allen tijde te wijzigen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, al of niet met voorafgaande berichtgeving daarvan.

Disclaimer

Het gebruik van informatie, instrumenten en diensten op deze Site is voor de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker en Lödige geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of functionaliteit van die informatie, die instrument of die diensten. Behalve voorzover dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving wordt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch bij implicatie, gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van de Pagina.

Auteursrecht

Op de inhoud van de Pagina is het auteursrecht van toepassing. Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Behalve voorzover dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving zal Lödige niet aansprakelijk zijn voor een directe, indirecte, incidentele, bijzondere of vervolgschade, gederfde winst of onderbreking van bedrijvigheid die het gevolg is van het gebruik of het onvermogen van gebruik van deze dienst, zelfs wanneer dergelijke schade aan Lödige is gemeld. Lödige zal niet aansprakelijk zijn voor onjuistheden, gedateerdheid of gebreken die in deze Site zijn vervat, en zal niet verplicht zijn haar gebruikers te melden wanneer de informatie voor het laatst up-to-date is gemaakt. Lödige is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die veroorzaakt worden door het feit dat u op gegevens of diensten vertrouwd die deze Site bevat of op gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn op deze Site.

Links

Lödige aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie voor materiaal dat vervaardigd of gepubliceerd wordt door derden waarnaar deze Site door middel van een link verwijst.


Toegezonden stukken

De wijze waarop Lödige de eventueel, via deze Pagina, verkregen persoonlijke informatie zal behandelen is vermeld op de webpagina van Lödige die het Privacy-beleid bevat. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door u aangeleverde informatie of materiaal.

Door het bijdragen van informatie of materiaal ( zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke) aan Lödige, bijvoorbeeld door middel van e-mail of via deze Site, komt u het volgende overeen:

  • het materiaal zal niets bevatten dat onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, scheldwoorden bevattend, irriterend of dreigend is, of dat anderszins niet geschikt voor publicatie is;
  • u dient binnen redelijke grenzen uw uiterste best te doen om op virussen of andere besmettelijke of destructieve eigenschappen te scannen en deze te verwijderen voordat u materiaal bijdraagt;
  • u bent eigenaar van het materiaal of u heeft het onbeperkte recht om het materiaal aan ons te verschaffen, en Lödige mag het materiaal publiceren en/of incorporeren in onze producten evenals alle concepten die erin beschreven worden zonder verplicht te zijn hiervoor een vergoeding te geven, of beperkt te zijn in het gebruik, of de bron te hoeven vermelden of er verantwoording over af te leggen of er aansprakelijk voor te zijn; en
  • u komt overeen geen (gerechtelijke) actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het materiaal dat u bijdraagt en u komt overeen dat u ons schadeloos zult stellen voor en vrijwaren tegen alle (gerechtelijke) actie die door derden tegen ons wordt ondernomen met betrekking tot het materiaal dat u bijdraagt.

 

Lödige Industries GmbH

Wilhelm-Lödige-Str. 1
34414 Warburg / 

Telefon: +49 5642 702-0
Telefax: +49 5642 702-111
E-Mail: ##moc.egidol@ofni##


Geschäftsführer:
Philippe De Backer, Dr.-Ing. Gerald Kalisch

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Lödige Industries GmbH lautet gemäß § 27 a des Umsatzsteuergesetzes DE217146362.

Für Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an: ##moc.egidol@retsambew##

 

 

monsun media gmbh
Lange Straße 3, 49080 Osnabrück

Telefon: +49 541 406964-0
Telefax: +49 541 406964-9

E-Mail: ##moc.aidem-nusnom@ofni##

Internet: www.monsun-media.com