Lödige Industries
Wachtwoord

Auto-opslag technologieën

Kies de opslagmethode voor meer efficiëntie

De verschillende opslagmethoden bieden talrijke integratiemogelijkheden in bestaande gebouwen. Ook bij complexere ruimten kan de oppervlakte op deze wijze optimaal worden benut.

 

Opslagrichting

Overlangse opslagrichting

Dwarse opslagrichting

 
 

De auto wordt parallel met de transportrichting geparkeerd.

De auto wordt dwars op de transportrichting geparkeerd.

  

Opslagdiepte

Enkelvoudige opslagdiepte

Meervoudige opslagdiepte

 
 

De auto wordt parallel aan de transportrichting geparkeerd.

Aan elke kant van het systeem worden twee of meer rijen auto's geparkeerd.

  

Transfertechnologieën

De palletgerelateerde en palletloze systeemtechnologieën van Lödige bieden krachtige systemen op maat, die afhankelijk van de betreffende voorkeuren, bouwkundige voorwaarden en technische eisen kunnen worden aangepast.

  • Automated Car Park System (Aarhus Denmark)

  • Automated Car Park System (Aarhus Denmark)

Car Park Systems NL